Phụ kiện tủ điện

Phụ kiện tủ điện

28 sản phẩm
Chụp bảo vệ nhấn khẩn (cover) 55x40x22mm
50,000 đ
Tình trạng: Có sẵn 100 Cái
Nút bít lỗ tủ điện phi 30mm
15,000 đ
Tình trạng: Có sẵn 200 cái
Nút bít lỗ tủ điện phi 16
10,000 đ
Tình trạng: Có sẵn 200 Cái
STM-0 Nút giữ dây rút
1,600 đ
Tình trạng: Có sẵn 2000 cái
STM-1 Nút giữ dây rút
1,800 đ
Tình trạng: Có sẵn 2000 cái
STM-2S Nút giữ dây rút
2,000 đ
Tình trạng: 200 cái
Hộp bảo vệ nút nhấn trong suốt (43x20x22mm)
40,000 đ
Tình trạng: Có sẵn 30 cái
Nút bít lỗ tủ điện phi 22
12,000 đ
Tình trạng: Có sẵn 930 cái
Miếng ghi tên trên tủ điện Phi 25
10,000 đ
Tình trạng: Có sẵn 1000 Cái
Chat Zalo
0901.83.99.00