Co L Ø 16 thường LAT 16 (Tạo góc vuông 90° cho ống PVC Ø16 (L thường Ø 16))

1,266 

Hãng sản xuất: Việt Nam

Mô tả: Tạo góc vuông 90° cho ống PVC Ø16 (L thường Ø 16)

Hỗ trợ mua hàng:
Hotline: 094 13579 69
Email: info@lamha.vn