Co L Ø 32 thường LAT 32 (Tạo góc vuông 90° cho ống PVC Ø32 (L thường Ø 32))

Liên hệ

Hãng sản xuất: Việt Nam

Mô tả: Tạo góc vuông 90° cho ống PVC Ø32 (L thường Ø 32)

Hỗ trợ mua hàng:
Hotline: 094 13579 69
Email: info@lamha.vn