Đế CB 2R-3R CVM 324 (128×65) (Có rây nhựa dùng cho MCB)

15,364 

Hãng sản xuất: Việt Nam

Mô tả:  Có dây nhựa dùng cho MCB

Hỗ trợ mua hàng:
Hotline: 094 13579 69
Email: info@lamha.vn