Khớp biến Ø 20 ra Ø 16 BT 2016 (Giảm từ ống PVC Ø 20 ra Ø 16)

901 

Hãng sản xuất: Việt Nam

Mô tả: Giảm từ ống PVC Ø 20 ra Ø 16

Hỗ trợ mua hàng:
Hotline: 094 13579 69
Email: info@lamha.vn