Khớp biến Ø 25 ra Ø 20 BT 2520 (Giảm từ ống PVC Ø 25 ra Ø 20)

1,309 

Hãng sản xuất: Việt Nam

Mô tả: Giảm từ ống PVC Ø 25 ra Ø 20

Hỗ trợ mua hàng:
Hotline: 094 13579 69
Email: info@lamha.vn