Khớp biến Ø 32 ra Ø 25 BT 3225 (Giảm từ ống PVC Ø 32 ra Ø 25)

2,790 

Hãng sản xuất: Việt Nam

Mô tả: Giảm từ ống PVCØ 32 ra Ø 25

Hỗ trợ mua hàng:
Hotline: 094 13579 69
Email: info@lamha.vn