MCB(CB tép) 2P màu trắng 6A-63A Shihlin BHA 2P

Liên hệ

  • Số cực: 2
  • Dòng điện :6A-63A
  • Dòng cắt :6kA

Hỗ trợ mua hàng:
Hotline: 094 13579 69
Email: info@lamha.vn
094.13579.69