MCCB (Aptomat) 3P Shihlin BM 100-SN 15A-50A, 15kA

Liên hệ

  • Số cực: 3
  • Dòng điện: 15A-50A
  • Dòng cắt:15kA

Hỗ trợ mua hàng:
Hotline: 094 13579 69
Email: info@lamha.vn
094.13579.69