MCCB (Aptomat) 3P Shihlin BM 400-HN 250A-400A, 50kA

Liên hệ

  • Số cực: 3
  • Dòng điện:250A-400A
  • Dòng cắt: 50kA

Hỗ trợ mua hàng:
Hotline: 094 13579 69
Email: info@lamha.vn