Ổ nối 1 đường Ø 16 LV 7116 (Phụ kiện cho ống PVC)

6,201 

Hãng sản xuất: Việt Nam

Mô tả: Phụ kiện cho ống PVC (1 đường thắng Ø 16)

Hỗ trợ mua hàng:
Hotline: 094 13579 69
Email: info@lamha.vn