Ổ nối 1 đường Ø 20 LV 7120 (Phụ kiện cho ống PVC)

6,545 

Hãng sản xuất: Việt Nam

Mô tả: Phụ kiện cho ống PVC (1 đường thắng Ø 20)

Hỗ trợ mua hàng:
Hotline: 094 13579 69
Email: info@lamha.vn