Ổ nối 1 đường Ø 25 LV 7125 (Phụ kiện cho ống PVC)

6,867 

Hãng sản xuất: Việt Nam

Mô tả: Phụ kiện cho ống PVC (1 đường thắng Ø 25)

Hỗ trợ mua hàng:
Hotline: 094 13579 69
Email: info@lamha.vn