Relay bảo vệ quá dòng, cao dòng, thấp dòng, relay bảo vệ quá dòng, relay bảo vệ thấp dòng, relay bảo vệ cao dòng, relay bảo vệ động cơ, relay bảo vệ dòng.

Là sản phẩm cho phép bảo vệ quá dòng hoặc thấp dòng thông qua switch chuyển.

Là loại relay giám sát dòng điện cho tải, bảo vệ dòng lên quá cao so với ngưỡng cài đặt hoặc quá thấp khi thiết bị chạy không có tải. Chế độ bảo vệ dòng được lựa chọn thông qua các Switch tích hợp trên thiết bị. Lựa chọn bảo vệ cao hoặc bảo vệ thấp dòng.

Rơ le bảo vệ dòng điện

4 sản phẩm
Chat Zalo
0901.83.99.00