Đồng hồ vạn năng (VOM) là thiết bị đo điện thông dụng với 4 chức năng chính là Đo điện trở, đo điện áp DC, đo điện áp AC và đo dòng điện

Đồng hồ vạn năng VOM

27 sản phẩm
Đồng hồ vạn năng FLUKE 88V-A Kit
Liên hệ
Tình trạng: Liên hệ
Đồng hồ vạn năng FLUKE 88V
Liên hệ
Tình trạng: Liên hệ
Đồng hồ vạn năng FLUKE 233
Liên hệ
Tình trạng: Liên hệ
Đồng hồ vạn năng FLUKE 77-IV
Liên hệ
Tình trạng: Liên hệ
Đồng hồ vạn năng FLUKE 87-V-E2KIT
Liên hệ
Tình trạng: Liên hệ
Đồng hồ vạn năng FLUKE 87-V MAX
Liên hệ
Tình trạng: Liên hệ
Đồng hồ vạn năng FLUKE 87-V
Liên hệ
Tình trạng: Liên hệ
Đồng hồ vạn năng FLUKE 83-V
Liên hệ
Tình trạng: Liên hệ
Đồng hồ vạn năng FLUKE 27II (IP67)
Liên hệ
Tình trạng: Liên hệ
Đồng hồ vạn năng FLUKE 28II (IP67)
Liên hệ
Tình trạng: Liên hệ
Đồng hồ vạn năng Fluke 287/FVF
Liên hệ
Tình trạng: Liên hệ
Đồng hồ vạn năng Fluke 289/FVF
Liên hệ
Tình trạng: Liên hệ
Đồng hồ vạn năng Fluke 179
Liên hệ
Tình trạng: Liên hệ
Đồng hồ vạn năng Fluke 175
Liên hệ
Tình trạng: Liên hệ
Đồng hồ vạn năng Fluke 116
Liên hệ
Tình trạng: Liên hệ
Chat Zalo
0901.83.99.00