rơ le nhiệt là gì? Rơ le là một thiết bị dùng để bảo vệ các mạch điện và thiết bị điện không bị hỏng khi dòng điện quá tải,

Rơ le nhiệt

41 sản phẩm
Rơ le nhiệt Eaton Moeller ZB150-150 (120-150A)
9,160,000 đ
Tình trạng: Đặt hàng 8-12 tuần
Rơ le nhiệt Eaton Moeller ZB150-125 (95-125A)
8,400,000 đ
Tình trạng: Đặt hàng 8-12 tuần
Rơ le nhiệt Eaton Moeller ZB150-100 (70-100A)
7,420,000 đ
Tình trạng: Đặt hàng 8-12 tuần
Rơ le nhiệt Eaton Moeller ZB150-70 (50-70A)
5,900,000 đ
Tình trạng: Đặt hàng 8-12 tuần
Rơ le nhiệt Eaton Moeller ZB150-50 (35-50A)
5,200,000 đ
Tình trạng: Đặt hàng 8-12 tuần
Rơ le nhiệt Eaton Moeller ZB150-35 (25-35A)
5,200,000 đ
Tình trạng: Liên hệ
Rơ le nhiệt Eaton Moeller ZB65-75 (65-75A)
3,384,000 đ
Tình trạng: Liên hệ
Rơ le nhiệt Eaton Moeller ZB65-65 (50-65A)
3,000,000 đ
Tình trạng: Liên hệ
Rơ le nhiệt Eaton Moeller ZB65-57 (40-57A)
2,856,000 đ
Tình trạng: Liên hệ
Rơ le nhiệt Eaton Moeller ZB65-40 (24-40A)
2,160,000 đ
Tình trạng: Liên hệ
Rơ le nhiệt Eaton Moeller ZB65-24 (16-24A)
1,752,000 đ
Tình trạng: Liên hệ
Rơ le nhiệt Eaton Moeller ZB65-16 (10-16A)
1,600,000 đ
Tình trạng: Liên hệ
Rơ le nhiệt Eaton Moeller ZB65-10 (6-10A)
1,600,000 đ
Tình trạng: Liên hệ
Rơ le nhiệt Eaton Moeller ZB32-32 (24-32A)
1,780,000 đ
Tình trạng: Liên hệ
Rơ le nhiệt Eaton Moeller ZB32-24 (16-24A)
1,780,000 đ
Tình trạng: Liên hệ
Rơ le nhiệt Eaton Moeller ZB32-16 (10-16A)
1,780,000 đ
Tình trạng: Liên hệ
Rơ le nhiệt Eaton Moeller ZB32-10 (6-10A)
1,780,000 đ
Tình trạng: Liên hệ
Chat Zalo
0901.83.99.00