34.81.7.005.9024 Rờ le bán dẫn finder 6A

414,000 

Điện áp coil 5 VDC
Tiếp điểm SPNO
Dòng 6 A
Kiểu lắp đặt PCB Mount
Hỗ trợ mua hàng:
Hotline: 094 13579 69
Email: info@lamha.vn
094.13579.69