Ampe kìm là thiết bị đo chuyên dụng để đo dòng điện với dải đo rộng từ 100mA đến 2000A . Một số model Ampe kìm được tích hợp nhiều tính năng như đồng hồ vạn năng

Ampe kìm

25 sản phẩm
Ampe kìm FLUKE 773 (100mA)
Liên hệ
Tình trạng: Liên hệ
Ampe kìm FLUKE 772 (100mA)
Liên hệ
Tình trạng: Liên hệ
Ampe kìm FLUKE 771 (100mA)
Liên hệ
Tình trạng: Liên hệ
Ampe kìm FLUKE T6-1000 PRO
Liên hệ
Tình trạng: Liên hệ
Ampe kìm AC Fluke 902 (True Rms, 600A)
Liên hệ
Tình trạng: Ngưng Sản xuất
Ampe kìm AC/DC Fluke 369 (AC 60A; True RMS)
Liên hệ
Tình trạng: Liên hệ
Ampe kìm FLUKE 368 (AC 60A; True RMS)
Liên hệ
Tình trạng: Liên hệ
Ampe kìm AC/DC Fluke 365 (True Rms,200A)
Liên hệ
Tình trạng: Liên hệ
Ampe kìm FLUKE 355 (2000A; True RMS)
Liên hệ
Tình trạng: Liên hệ
Ampe kìm AC/DC Fluke 353 (True Rms, 2000A)
Liên hệ
Tình trạng: Liên hệ
Ampe kìm FLUKE 381 (999.9A ; True RMS)
Liên hệ
Tình trạng: Liên hệ
Ampe kìm Fluke 376 (1000V/1000A AC/DC)
Liên hệ
Tình trạng: Liên hệ
Ampe kìm FLUKE 375 (600A; True RMS)
Liên hệ
Tình trạng: Liên hệ
Ampe kìm AC/DC FLUKE 374 (600A, True RMS)
Liên hệ
Tình trạng: Liên hệ
Ampe kìm FLUKE 373 (600A; True RMS)
Liên hệ
Tình trạng: Liên hệ
Ampe kìm FLUKE 324 (AC 400A; True RMS)
Liên hệ
Tình trạng: Liên hệ
Ampe kìm FLUKE 323 (AC 400A; True RMS)
Liên hệ
Tình trạng: Liên hệ
Chat Zalo
0901.83.99.00