34.81.7.024.8240 Rờ le bán dẫn finder 2A, 24V dc

434,000 

Điện áp coil 24 VDC
Tiếp điểm SPNO
Dòng 2 A
Kiểu lắp đặt PCB Mount
Hỗ trợ mua hàng:
Hotline: 094 13579 69
Email: info@lamha.vn
094.13579.69